Print Friendly, PDF & Email

Sammenlægning af foreningerne

I dag har beboerne i Ebberød stemt for en sammenlægning af Grundejerforeningen og Fælleshusforeningen således Ebberød i fremtiden har én forening, nemlig Grundejer- og Beboerforeningen Ebberød. Vi vil gerne sige tusind tak for den store opbakning der var til at stemme forslaget igennem, ca. 80% var mødt op eller repræsenteret ved fuldmagter og samtlige stemte… Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Sammenlægning af foreningerne

Skt. Hans

Skt. Hans Igen i år er der Skt. Hans i parken. Vi starter kl. 20, hvor foreningerne byder på et glas og Anne Mette Norsker har atter takket ja til at holde årets båltale. Vi ses Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Skt. Hans

Ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen 19. juni 1930 i caféen

Kære alle Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen onsdag den 19. juni kl. 1930 i caféen. Der er 1 punkt på dagsordenen, hvilket er at stemme om forslaget: at ophæve Fælleshusforeningen Svaneparken i henhold til vedtægternes §7 og videreføre Fælleshusforeningens aktiviteter og økonomi i Grundejerforeningen Ebberød, og at bestyrelsen bemyndiges til efterfølgende på vores ejendoms… Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen 19. juni 1930 i caféen

Kursusafslutning for fængselsbetjente – afspærring af parkeringspladser

Kriminalforsorgen har sendt os følgende orientering: I forbindelse med at vi den 3. juni 2024 skal afholde dimission for de elever, som er blevet færdige med deres uddannelser, får vi brug for at afspærre p-pladser ud for hallen til 2-3 biler med prominente gæster og til rekrutteringslastbilen (den er lige så bred som scenarielastbilen, som… Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kursusafslutning for fængselsbetjente – afspærring af parkeringspladser

Fællesspisning – maj

Klik på linket herunder – og se opslaget https://www.ebberoed.dk/wp-content/uploads/2024/05/Faellesspisning-maj-2024.png     Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Fællesspisning – maj

Udsat: Ekstraordinær generalforsamling Fælleshusforeningen

Som tidligere nævnt så afstedkom Fælleshusforeningens generalforsamling en vedtægtsændring, således foreningen fremover vil kunne opløses jf. reglerne for vedtægtsændringer dvs. hvis 2/3 stemmer for en opløsning. Vi varslede i den forbindelse en ekstraordinær generalforsamling den 22. maj, hvilket dog har vist sig urealistisk idet, vi skal have tinglyst vedtægtsændringerne før en afstemning om ophævelse af… Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Udsat: Ekstraordinær generalforsamling Fælleshusforeningen

Orientering om afspærring af P-pladser ved hallen

Kriminalforsorgen har sendt denne orientering vedr. P-forhold ved hallen i næste uge. I forbindelse med mødeaktivitet den 7. maj får vi en stor lastbil på besøg. Vi kommer til at afspærre x antal p-pladser ved hallen fra den 6. maj fra om eftermiddagen til den 7. maj sen eftermiddag. Der vil blive opsat afspærring den… Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Orientering om afspærring af P-pladser ved hallen

Kære alle i Ebberød Onsdag den 24. april afholdt Grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling. Ud over de mere “almindelige” punkter på dagsordenen – årsberetning, regnskab for 2023, budget for 2024 og valg til bestyrelsen – var der også fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Disse vedtægtsændringer skal danne grundlag for den kommende sammenlægning af vores Fælleshusforening og Grundejerforening… Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til

Generalforsamling i Fælleshusforeningen

Kære medlemmer af Fælleshusforeningen Som bekendt afholdt Fælleshusforeningen onsdag aften den årlige generalforsamling, hvor hovedemnet var Fælleshusforeningens bestyrelses forslag om at indgå i sammenlægning med Grundejerforeningen og dermed forene kræfterne om Grundejer- og beboerarbejdet i Ebberød i een samlet forening. En overvældende majoritet af medlemmerne svarende til 23.019 stemmer ud af alle 27.031 stemmer, dvs. 85 %, støttede… Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling i Fælleshusforeningen

Fællesspisning en 25. april

Så er der igen fællesspisning den 25. april i caféen. Se opslaget her Læs mere

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Fællesspisning en 25. april