Print Friendly, PDF & Email

Adgang til hallen

Fælleshusforeningen (FHF) og Grundejerforeningen GF) er nu blevet enige med Kriminalforsorgen (KUC) om at få genåbnet adgangen til idrætshallen for beboere i Ebberød. Vi er meget tilfredse med ,at det nu igen er muligt.

KUC har stillet som betingelse, at de voksne brugere, som ønsker at få adgangskort til hallen bliver tjekket af KUC i “Kriminalregisteret” på samme måde, som alle andre – håndværkere og øvrige eksterne besøgende i KUC’s bygninger – bliver det. FHF og GF er IKKE involveret i denne godkendelsesprocedure. FHF/GF holdes alene orienteret om beboere, som tildeles adgangskort.
Under fanebladet “Hallen” kan du finde link til tre dokumenter, der beskriver ordningen nærmere. Dels “Retningslinier for at søge adgang til Kriminalforsorgens halfacilitet” samt “Samtykkeerklæring” til, at KUC kan indhente oplysninger i Kriminalregisteret, som altså er grundlaget for at kunne få adgangskort og som skal afleveres direkte på KUC’s administration i deres åbningstid.
Derudover er der “Retningslinier for brug af Kriminalforsorgens halfacilitet”, som angiver de “færdselsregler” som er gældende for brug af hallen og som i overskrifter er som de altid har været – men læs papiret grundigt igennem, så vi kan opretholde et godt samarbejde med KUC om brugen af hallen
Vh
Fælleshusforeningen                          Grundejerforeningen
Lisbeth Rask                                        Keld Stattau