Print Friendly, PDF & Email

Afslutning af byggeri – og lidt andet nyt

Afslutning af byggeri i Ebberød – lidt andet nyt
Repræsentanter fra Fælleshusforeningen(FHF) og Grundejerforeningen(GF) i Ebberød har for nylig haft møde med repræsentanter fra kommunen i det såkaldte “Kontaktråd”, som følge byggerierne i området. Meldingen herfra er, at man påregner, at være færdig med udgangen af oktober måned. Planen er også – så vidt det er muligt såvel økonomisk og tidsmæssigt – i efteråret 2021, at få afsluttet de arbejder på vejene i området, som dels har afventet færdiggørelse af byggeriet (asfaltering og nyopstregning af Tyringevej og dele af Biskop Svanes Vej (BSV) og Sophie Magdalenes Vej SMV) , dels er en følge af byggeriet (beplantninger omkring nye P-areal, afslutning af Alléen / busvendepladsen) og endelig en forbedring af forholdene i trafiksikkerheden i krydset BSV/SMV.
Fra kommunens folk blev det endvidere oplyst, at SMV nr. 4 vil blive indrettet som midlertidig børnehus for ca. 45 børn for at afhjælpe den aktuelle meget store mangel på institutionspladser i Birkerødområdet. Man påregner, at bruge huset i 2 år fra 1. oktober.
I starten af 2022 flytter de sidste beboere og funktioner i “Piberødhus” over i de nye bygninger og Piberødhus vil blive udbudt til salg med indretning af seniorbofællesskab for øje. Tidshorisonten herfor er ikke afklaret, men kommunen har den 21. juni afholdt det første digitale informationsmøde herom ( som nogle herude måske også deltog i).
Grundejerforeningen afholdt medio juni den årlige generalforsamling. Referat herfra er sendt ud til ejerkredsen (enkelthusejere, bestyrelser for ejer- og andelsforeninger, samt øvrige bygningsejere), men vedhæftes endvidere herunder til almindelig orientering.
Vh
GF-Bestyrelsen/Keld Stattau