Print Friendly, PDF & Email

20. april 2010

Referat – møde i Fælleshusforeningen den 20. april 2010-04-20
Tilstede: Jørgen Wolff, Morten Sandorff og Sofie Katrine Bernat
1. Valg af dirigent.
SKB
2. Fordeling af opgaveansvar i bestyrelsen
a) Kontakt til Datea – JW
b) Grønne områder + grønt ved P-Pladser – JW
c) Gymnastiksalen – MS
d) Nøgler til gymnastiksalen – MS sammen Britt Ketels
e) Havehuse – SKB
f) Legeplads – JW
g) Fællesarrangementer – Alle
h) Info fra FHF til Ebberoed.dk – SKB
i) Bevaringsdeklarationen – Alle
j) Asfaltering af den centrale P-plads – JW
3) Opgaver og områder, der umiddelbart skal håndteres
Gymnastiksal
Der har været klager fra Kriminalforsorgen over mangelfuld oprydning ved brug af gymnastiksalen. Det har også været påtalt at beboer har udlånt nøgler til grupper eller personer, som ikke har bolig i Svaneparken. FHF ønsker at opstramme dette og vil undersøge nærmere, hvordan der kan strammes op om begge dele. FHF mener at det er en vigtigt at vi beholder muligheden for brug af gymnastiksalen. Vi vil på næste møde gennemgå regelsættet for brug af hallen og evt. revidere.
Asfaltering af den centrale P-plads
Hvad er FHFs opgave i forhold til asfalteringen af den centrale P-plads? JW tager kontakt til Per Frimer desangående.
Springvand i kobberlunden
JW undersøger, hvad det vil koste at få springvandet til at fungere. JW Kontakter Per W. for at få den gamle historik.
Sankt Hans
Sankt Hans er det næste fællesarrangement onsdag den 23. juni.
                      Bål
                      Indbydelse
                      Sange

 

Ansøgning fra nummer 68
Nummer 68 har ansøgt om forhåndsgodkendelse om brug af Eternitskiffer ved en eventuel udskiftning af tag. Dette er godkendt. Nummer 68 ønsker ikke at bestyrelsen tager stilling til eventuelle kviste på nuværende tidspunkt.
4) Næste møde
Næste FHF bestyrelsesmøde den 16. juni kl. 20.00.
Referent Sofie Katrine Bernat