Print Friendly, PDF & Email

Fællesforeninger

Ebberød har 2 foreninger med et bredt medlemskab:

Tidligere lå vedligeholdelse af områdets veje og parkeringspladser i vejlauget, men det er nu nedlagt og opgaverne er lagt ind under fælleshusforeningen og grundejerforeningens arbejde.