Print Friendly, PDF & Email

Generalforsamling i Fælleshusforeningen

Der blev afholdt generalforsamling i går i Fælleshusforeningen og mange var mødt frem bl.a. for at høre om og diskutere forslaget om ladestandere på torvet.
Forslaget blev vedtaget og processen mod at få opsat standerne påbegynder nu med firmaet HomeCharge.
For at få plads i budgettet til sådan en investering blev det ligeledes besluttet, at hvert medlem i år skal betale 2 kr ekstra pr. kvm. Dvs. for en lejlighed på 100 kvm er der tale om en engangsydelse på 200 kr. Fra næste år forventer vi igen at gå ned på “normalt” niveau.
Mette gik af som forperson for foreningen, men fortsætter heldigvis i bestyrelsen. Et kæmpe tak skal lyde for din indsats igennem de sidste mange år. Og velkommen til Ellen som indtræder i bestyrelsen.
Tak for det store fremmøde og den gode debat og tak til Morten for at styre slagets gang.
Referatet bliver lagt på hjemmesiden.