Print Friendly, PDF & Email

Historie

Ebberøds historie er beskrevet indgående af Ove Elvekjær i skriftet “Ebberøds historie” udgivet i juni 2006″. Det efterfølgende er et resumé af dette skrift.

Ebberøds historie
Læs hele Ebberøds historie som pdf

Ebberød kan relateres tilbage til 1100-tallet, hvor Hr. Ebbe ryddede et stykke af Rude Skov, som fik navnet Ebbæruth. Hr. Ebbes rydning har højst sandsynligt været underlagt den tidligere borg Hyringsholm, som var beliggende i Hørsholm. I 1661 fik ærkebiskop Hans Svane foræret Ebberødgård af Frederik den Tredje som belønning for blandt andet hans indsats i forbindelse med enevældens indførelse. Ærkebiskop Svane fik genopbygget gården efter svenskernes hærgen og fik sat skik på dam-brugene.Ærkebiskoppen døde 1668 og gården blev i 1707 solgt til Frederik den Fjerde. Kongehuset formåede ikke at drive Ebberødgård, som gik i forfald. I 1759 blev gården solgt på auktion.

I 1778 overtog kaptajn G. A. Thaaes gården, men blev i 1781 tvunget til at skille sig af med to trediedele af jordtilliggendet, som blev henlagt som fredet skov. Landbruget blev suppleret med et kombineret teglværk og pottemageri og beskæftigede over 30 ansatte.

Efterfølgende ejere formåede ikke drive Ebberødgård og stedet forfaldt.

I 1890 købte institutionen Gamle Bakkehus stedet med det formål at indrette et arbejds- og plejehjem for åndssvage. I 1892 stod de første bygninger klar og de voksne mere eller mindre arbejdsføre åndssvage flyttede ind. I 1920, 1950 og 1960’erene gennemførtes større byggeri-er.

Ebberød blev Birkerøds største arbejdsplads med 1200 anbragte beboere, men i midten af 70’erene begyndte kritikken at dukke op, hvilket resulterede i en gradvis nedlæggelse af den oprindelige institution.

I 1980 overtog Frederiksborg Amt Ebberødgård fra staten, og under navnet “Svaneparken” gennemførtes en gradvis reduktion af antallet af udviklingshæmmede på institutionen. I første omgang var målet 350 klienter. Reduktionen er fortsat, og det foreløbige endemål på 130 klienter plus
140 pendlende klienter i dagtilbud er ved at være nået.

I 1999 solgte Frederiksborg Amt de gamle bygninger, som nu var blevet rømmet, til projektudviklingsfirmaet Søtoftegård, i 2003 efterfulgt af PKA/Dan- Ejendomme. Formålet var renovering af bygningerne til lejligheder med videresalg eller leje for øje.

Hovedbygningen med vandtårnet blev udlejet til Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. Tjenesteboliger blev solgt og de større gamle huse blev efter renoveringen beboet af private familier.

Ebberød er pr. 1.1.2007 en bydel i Rudersdal kommune omfattende institutionen Svaneparken, kriminalforsorgens uddannelsescenter, to børnehaver og ca. 200 lejligheder. Omgivet af skov og fredede arealer har man forsøgt at skabe et attraktivt boligområde, samtidig med at man har bevaret den nødvendige kapacitet for den reducerede institution for psykisk handicappede.