Print Friendly, PDF & Email

Orientering fra Grundejerforeningen

Vintervedligehold:

Bestyrelsen har nu indgået aftale om “vintertjeneste” i Ebberød i vintersæsonen 2020/21 – efter at det fra denne sæson ikke længere er lovligt, at betale den lokale kommune for at varetage denne opgave . Det bliver så stedet  “HedeDanmark”, som skal stå for saltning og snerydning af de fælles veje og stier. Opgaven skulle blive løst på samme niveau som hidtil, men bestyrelsen vil naturligvis følge dette nøje hen over vinteren – hvis der altså kommer sne / frost 🙂

Asfaltering:

Biskop Svanes Vej på strækningen fra børnehaven, Kastaniebakken, og frem til Krummediget vil i uge 43/44 – altså sidst i oktober måned blive repareret samt få nyt slidlag. Samtidig vil der blive etableret yderligere to vejbump omkring de to sving, der er på strækningen. Bumpene skal medvirke til en langsommere og dermed sikrere trafikafvikling ind gennem Ebberød. Der i perioden, hvor asfaltarbejdet står på, blive perioder, hvor gennemkørsel ikke blive mulig. Vi vil orientere nærmere herom, når de endelige datoer ligger fast.

Vedligehold – grønne områder

Grundejerforeningen vedligeholder løbende de fælles grønne arealer, som tilhører grundejerforeningen, bl.a. hele Parken midt i Ebberød. Her vil vi i den kommende tid få fjerne uønsket opvækst ved søen på stykket op med Frederiksberg børnehaven, vi får fjernet den invasive og meget aggressive plante “japansk pileurt” for at undgå at den etablerer sig permanent på den anden side af søen og vi holder vildskud væk fra de store træer. Også til næste år har vi indgået aftale med kommunen om, at de varetager den generelle pleje af græs- og engarealer, samt de fælles hække.

Vh

Bestyrelsen/Keld Stattau