Print Friendly, PDF & Email

Piperødhus og ukrainske flygtninge

Piberødhus – og ukrainske flygtninge
Grundejerforeningens bestyrelse har haft kontakt med repræsentanter fra Rudersdal Kommune vedr. evt. anvendelse af Piberødhus som indkvarteringssted for evt. kommende ukrainske flygtninge.
I den forbindelse oplyser kommunen, at man i øjeblikket er i gang med at forberede en mulig forøgelse af det antal flygtninge, som kan komme til landet og i den forbindelse afsøger kommunen for ledige indkvarteringsmuligheder. Piberødhus, som jo står tomt, er i den forbindelse et naturligt og kan blive et nødvendigt sted at have som mulighed.
Kommunen er, efter en centralt bestemt fordelingsnøgle, bundet af de forpligtelser, som lovgivningen omkring den aktuelle flygtningesituation rummer – herunder at kunne give midlertidig husly, m.v. til et bestemt antal Ukrainske flygtninge.
Grundejerforeningens bestyrelse har aftalt med kommunen, at vi løbende er i kontakt og holdes underrettet om, hvorledes situationen udvikler sig, og om hvordan og evt. hvornår Piberødhus kommer til at indgå i kommunens planer.
Det er således ikke i morgen, at der rykker flygtninge ind i Piberødhus, selv om kommunen i øjeblikket på forskellig vis gør klar til det. Om, og i givet fald hvornår, det sker afhænger jo meget af udviklingen af den tragiske krig i Ukraine og i hvilket omfang flygtningestrømmen evt. ændrer sig.
Vi tænker, at dette bliver en opgave, som vi Ebberød og i tæt samarbejde med kommunen godt vil kunne finde ud af at finde ud af at løse på god måde – når og hvis situationen kræver det.
Vi vil, som sagt, løbende lægge opslag på denne facebook gruppe og på områdets hjemmeside
Mvh
GF-Ebberød /Bestyrelsen