Print Friendly, PDF & Email

Generalforsamling i Fælleshusforeningen

Kære medlemmer af Fælleshusforeningen

Som bekendt afholdt Fælleshusforeningen onsdag aften den årlige generalforsamling, hvor hovedemnet var Fælleshusforeningens bestyrelses forslag om at indgå i sammenlægning med Grundejerforeningen og dermed forene kræfterne om Grundejer- og beboerarbejdet i Ebberød i een samlet forening.

En overvældende majoritet af medlemmerne svarende til 23.019 stemmer ud af alle 27.031 stemmer, dvs. 85 %, støttede aktivt op om sammenlægningen, men et enkelt medlem valgte at stemme nej til en sammenlægning.

Det betyder i henhold til de nuværende vedtægter, at Fælleshusforeningen ikke umiddelbart kan indgå i en sammenlægning, men først må ændre vedtægterne, så ønsket om en sammenlægning herefter kan besluttes med såkaldt kvalificeret flertal på 2/3 del af alle stemmer i Fælleshusforeningen.

På nær eet medlem, som stemte blankt, stemte herefter alle repræsenterede medlemmer ja til dette forslag om vedtægtsændring – som altså dermed blev vedtaget med langt over de nødvendige 2/3 del af alle medlemmer.

Så nu bliver denne vedtægtsændring tinglyst og på ekstraordinær generalforsamling den 22. maj vil en sammenlægning så kunne vedtages endeligt.

På onsdag holder Grundejerforeningen sin årlige generalforsamling som planlagt, og her behandles de vedtægtsændringer, som vil være grundlaget for den kommende sammenlægning, og som er sendt ud til alle i Ebberød.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har på forhånd fået positivt opbakning fra en klar majoritet af beboermedlemmer til disse vedtægtsændringer og forventer således, at ændringerne bliver vedtaget med de nødvendige 3/4 del af alle stemmer, som vedtægtsændringer kræver i Grundejerforeningens vedtægter.

Bestyrelserne i Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen takker for den massive opbakning til sammenlægningsforslaget, der er givet fra foreningernes medlemmer.

 

Med venlig hilsen

 

Lisbeth Rask                                     Keld Stattau

Fælleshusforeningen                        Grundejerforeningen