Print Friendly, PDF & Email

Grundejerforeningen

Arbejdsgrundlag

Grundejerforeningen har udarbejdet nedenstående “Grundlagspapir”, der i hovedtræk beskriver Grundejerforeningens aktuelle arbejdsområder.

Grundlagspapir 2023 – GF_Ebberød

 

Vedtægter

Nedenstående vedtægter er gældende for Grundejerforeningen

19.02.03 – Vedtægter GF – nye 2019 – endelig

Bestyrelsen

 Formand
Keld Stattau (Ejerforeningen BSV 60)
Biskop Svanes Vej 66D, st.
Tlf.: 61396103
gfebberod@gmail.com
Medlem
Alexander Barlow (Ejerforeningen BSV58)
Biskop Svanes Vej 58.
tlf.: 21255288
Mail:alexanderbarlow@gmail.com
Medlem
Tove Andersen (Ejerforeningen BSV 67)
Biskop Svanes Vej 67B, st.
tlf.:
pugand@outlook.com
Medlem
Lotte Dueholm (Ejerforeningen BSV 77-79)
Biskop Svanes Vej 77B, 1. th.
tlf.: 60105629
lottedueholm1@gmail.com

Bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2023/24

Bestyrelsen holder ordinære møder ca. hver tredje måned. Kommende møder er planlagt til:

Bestyrelsesmøder: 07/06 – 2023 / 04/10 – 2023 / 11/1 – 2024 / 20/3 – 2024

Onsdag 24/4-2024 Generalforsamling 2024

Administration

Grundejerforeningen har en administrationsaftale med firmaet: “Vores administration”, som forestår opkrævning af medlemsbidrag samt administrerer foreningens økonomi. Alle spørgsmål vedr. administrative forhold skal dog i første omgang rettes til Grundejerforeningens formand, Keld Stattau, på gfebberod@gmail.com

Medlemmer:

Fordelingstal Fordeling
Ejer- og andelsboliger 15.084 34%
PKA (lejeboliger) 6.466 15%
KUC (Kriminalforsorgen) 5.556 12,5%
Frederiksberg Kommune 1.439 3%
Norfors (Varmecentral) 328 1%
Rudersdal Kommune 15.325 35%
I alt 44.198 100,0%

For private ejere gælder, at såfremt de er medlem af en ejerforening, er det denne forening som repræsenterer medlemmet ved generalforsamlingen.

Se også arkiv for Grundejerforeningen

Revision

Revisionsfirmaet: “Beierholm”