Print Friendly, PDF & Email

Grundejerforeningen

Arbejdsgrundlag

Grundejerforeningen har udarbejdet nedenstående “Grundlagspapir”, der i hovedtræk beskriver Grundejerforeningens aktuelle arbejdsområder.

Se grundlagspapir

Vedtægter

Nedenstående vedtægter er gældende for Grundejerforeningen

Grundejerforeningens vedtægter

Bestyrelsen

 Formand
Keld Stattau (Formand for Ejerforeningen BSV 66)
Biskop Svanes Vej 66D, st.
Tlf.: 61396103
gfebberod@gmail.com
Medlem
Bo Weymann (Formand for Andelsboligforeningen SMV 1ABC)
Sophie Magdelenes Vej 1A, 1. tv.
tlf.: 21255288
stineogbo@gmail.com
Medlem
Tove Andersen (Formand for Ejerforeningen BSV 67)
Biskop Svanes Vej 67B, st.
tlf.:
pugand@outlook.com
Medlem
Lotte Dueholm (Formand for ejerforeningen BSV 77-79)
Biskop Svanes Vej 77B, 1. th.
tlf.: 60105629
lottedueholm1@gmail.com

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder ordinære møder ca. hver tredje måned. Kommende møder er planlagt til:

08/11 – 2021 Bestyrelsesmøde

20/4-2022 Generalforsamling

Administration

Grundejerforeningen har en administrationsaftale med firmaet: “Newsec”, som forestår opkrævning af medlemsbidrag samt administrerer foreningens økonomi. Alle spørgsmål vedr. administrative forhold skal dog i første omgang rettes til Grundejerforeningens formand, Keld Stattau.

Medlemmer:

Fordelingstal Fordeling
Ejer- og andelsboliger 15.084 34%
PKA (lejeboliger) 6.466 15%
KUC (Kriminalforsorgen) 5.556 12,5%
Frederiksberg Kommune 1.439 3%
Norfors (Varmecentral) 328 1%
Rudersdal Kommune 15.325 35%
I alt 44.198 100,0%

For private ejere gælder, at såfremt de er medlem af en ejerforening, er det denne forening som repræsenterer medlemmet ved generalforsamlingen.

Se også arkiv for Grundejerforeningen

Revision

Revisionsfirmaet BDO