Print Friendly, PDF & Email

Grundejerforeningen

Arbejdsgrundlag

Grundejerforeningen har udarbejdet nedenstående “Grundlagspapir”, der i hovedtræk beskriver Grundejerforeningens aktuelle arbejdsområder.

Grundlagspapir 2024 – GF_Ebberød

Vedtægter

Nedenstående vedtægter er gældende for Grundejerforeningen

19.02.03 – Vedtægter GF – nye 2019 – endelig

Bestyrelsen

 Forperson
Keld Stattau (Ejerforeningen BSV 60)
Biskop Svanes Vej 66D, st.
Tlf.: 61396103
gfebberod@gmail.com
Medlem
Alexander Barlow (Ejerforeningen BSV58)
Biskop Svanes Vej 58.
tlf.: 21255288
Mail:alexanderbarlow@gmail.com
Medlem
Tove Andersen (Ejerforeningen BSV 67)
Biskop Svanes Vej 67B, st.
tlf.:
pugand@outlook.com
Medlem
Lotte Dueholm (Ejerforeningen BSV 77-79)
Biskop Svanes Vej 77B, 1. th.
tlf.: 60105629
lottedueholm1@gmail.com

Medlem

Lisbeth Rask (Ejerforeningen BSV 58)
Biskop Svanes Vej 58L
tlf.: 29785110
lisbethrask1@gmail.com

 

Bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2024/25

Bestyrelsen holder ordinære møder ca. hver tredje måned. Kommende møder er planlagt til:

Bestyrelsesmøder: 11/09 – 2024 / 13/11 – 2024 / 09/1 – 2025 / 26/3 – 2025

Onsdag 23/4-2025 – afholdes den ordinære Generalforsamling 2025

Desuden afholdes der “Beboermøde” 30/10 – kl. 19:30 i Caféen, Sofie Magdalenas Vej 9

Administration

Grundejerforeningen har en administrationsaftale med firmaet: “Vores administration”, som forestår opkrævning af medlemsbidrag samt administrerer foreningens økonomi. Alle spørgsmål vedr. administrative forhold skal dog i første omgang rettes til Grundejerforeningens forperson, Keld Stattau, på gfebberod@gmail.com

Medlemmer:

Fordelingstal Fordeling
Ejer- og andelsboliger 15.084 34%
PKA (lejeboliger) 6.466 15%
KUC (Kriminalforsorgen) 5.556 12,5%
Frederiksberg Kommune 1.439 3%
Norfors (Varmecentral) 328 1%
Rudersdal Kommune 15.325 35%
I alt 44.198 100,0%

For private ejere gælder, at såfremt de er medlem af en ejerforening, er det denne forening som repræsenterer medlemmet ved generalforsamlingen.

Bestyrelsesreferater samt referater og bilag fra tidligere generalforsamlinger – klik på linket herunder:

Se arkiv for Grundejerforeningen

Revision

Revisionsfirmaet: “Beierholm”