Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Udskudt generalforsamling i FHF, aflyst Skt Hans

På grund af COVID-19  og at forsamlingforbuddet først blev hævet 8. juni er vi desværre nødt til at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien, da en indkaldelse skal varsles med min. 3 uger.

Ligeledes på grund af COVID-19 er vi nødsaget til at aflyse Skt. Hans. Vi har haft kontakt til politiets Corona hotline og uanset om arrangementet er udendørs og at man står med hver sin familie med afstand til andre, så er det ikke lovligt at gennemføre.

To dårlige nyheder, men vi håber der er bedre på vej.

Fælleshusforeningen

De hvide telte i parken

Vi har nu haft en fin snak med lederen fra Frederiksberg børnehaven og perspektiverne for de hvide “corona”telte i parken langs hækken ind til deres bygning. Deres plan er at kunne vende tilbage til det normale så hurtigt som muligt, og med de nyeste afstandsregler vil det kunne ske ret snart – sådan ca. en måneds tid endnu. Også antallet af busser, der er behov for, vil komne tilbage til det normale meget hurtigt – og vi har bedt om at ingen busser bruger vejen ind gennem selve Ebberød til / fra børnehaven.

GF-bestyrelse/Keld Stattau

Bisættelse fra kapellet – Thomas Touborg

Mange i Ebberød fik allerede i sidste uge den meget triste og helt uforståelige besked om, at Thomas Touborg, der med sin familie bor på Biskop Svanes Vej 54, var død i alt for ung en alder i sit hjem  – ramt af akut hjertestop. Thomas var sammen med sin hustru, Majken, blandt de allerførste pionerer, som flyttede ud i det omdannede Ebberød  tilbage i sommeren 2000  og Thomas  var i flere år formand  vores Grundejerforening.

Thomas bliver bisat fra Ebberøds lille kapel på lørdag den 16. maj. I samråd Grundejerforeningens bestyrelse ønsker familien at orientere alle i Ebberød om, at der på grund af forsamlingsreglerne under Coronakrisen alene kan være op til 100 inviterede deltagere fra Thomas’  familie og aller tætteste omgangskreds med til selve bisættelsen i  og omkring kapellet.  Derfor vil området omkring kapellet i tidsrummet mellem 12:30 og 14:00 være forbeholdt de inviterede deltagere i bisættelsen.  

Uden for dette område gælder fortsat de almindelige forsamlingsregler på max 10 personer – og derfor bliver alle øvrige, der gerne vil vise Thomas og hans familie deres medfølelse i forbindelse med bisættelsen indtrængende bedt om at gøre dette fra  Tyringevej og ud mod rundkørslen på Ravnsnæsvej. Her har man mulighed for  – med behørig afstand – at følge Thomas rustvogn efter bisættelsen, når Thomas for  sidste gang køres ud af sit elskede Ebberød.  Familien frabeder sig blomster i forbindelse med bisættelsen. Man kan i stedet sende bidrag til  “Klostermølle”  (konto: 9589-6873417836, mrk Thomas Touborg),

Ære være Thomas’ minde.

Bestyrelsen/Keld Stattau

Stor nedskåret gren til afhentning

Grundejerforeningen har fået skåret stor knækket gren ned på arealet mellem Krummediget og legepladsen “Labyrinten”. Grenen ligger nu opskåret i kanten af Krummediget – og træet kan afhentes af områdets beboere, som kan bruge dette træ. Først til mølle….

Vh

Bestyrelsen/Keld Stattau

Byggeri går nu i gang

Vi har fra Rudersdal Kommune fået orientering om at byggeriet af de sidste etaper af Bosteder og Plejehjem nu går i gang. Byggeriet vil strække sig over ca 1½ år. Lige nu er entreprenøren ( samme firma, som byggede 1. fase) i gang med at etablere byggeplads. Den kommer til at ligge på areal langs “Alléen” og op mod den kommende byggelinie. Arbejdet skal holdes inden for de kommunale regler – det vil sige med tidligste start på arbejdet kl. 07.00 om morgenen og ikke arbejde i weekender). Det kan i helt særlige situationer gives dispensationer. Sker det vil kommunen  give orientering herom. Der bliver skiltet så trafik til og fra byggeplads føres via “busvejen” – uden om det central Ebberød.

Byggeriet vil stort set være magen til de etaper, som allerede er bygget. En tredjedel af bygningerne vil blive Bosteder for handicappede borgere til at supplere bosteder, som er bygget. Resten af bebyggelsen vil blive indrettet som almindeligt kommunalt plejehjem. Når byggeriet står klar vil bygningen “Piberødhus” på Sophie Magdalenes vej blive rømmet. Det er så planen at Piberødhus skal indrettes som “seniorbofællesskab”. Når vi ved mere om den proces, vil vi skrive ud om det.

MVH

GF-Ebberød/Keld Stattau

 

Juletræstænding

Kære alle beboere i Ebberød

Kom og skål julen ind med dine naboer, når juletræet tændes søndag den 1. december kl. 16 på plænen ved nr. 66. Fælleshusforeningen byder på portvin, småkager og juice.

Vi håber at kunne ønske mange af jer rigtig go’ december.

Bedste hilsner

Fælleshusforeningen

OPSLAG
Ved du hvordan man anvender en hjertestarter?I samarbejde med Hjerteforeningen tilbyder Grundejerforeningen i Ebberød et “mini” kursus i brug af områdets hjertestartere – til alle beboere herude. Torsdag den 28. november kl. 19. 00 – 19.30 kan du komme og få orientering og instruktion af instruktør fra Hjerteforeningen. Det foregår i idrætshallen
Vi vil gerne have tilmelding med navn og husnummer påført – og den skal sendes på mail til : gfebberod@gmail.com senest torsdag den 21. november. Ved stor tilmelding vil pladserne blive givet efter “først til mølle” princippet.
Med venlig hilsenBestyrelsen / Keld Stattau