Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Bøger til låns

Tak for en rigtig god sanketur i går, det var inspirerende at høre, hvor meget der vokser lige udenfor døren og som bare venter på at blive plukket.
Fælleshusforeningen og grundejerforeningen har købt 2 bøger “Vildnis” af Lene Ejlersen. Så hvis I har lyst til at gå i skoven og lede efter spiselige planter, så skriv til ebberoed.dk@gmail.com eller gfebberoed.dk@gmail.com få en bog med på turen.

“Grej” / materialekasser i Kastaniebakken

“Grejkasser” i Kastaniebakken
I efteråret fik vores lokale børnehave, Kastaniebakken, penge fra Friluftsrådet til at indkøbe såkaldte “Grejkasser” med mange spændende materialer, som kan bruges til at undersøge naturen nærmere på ture i skov, ved sø og på åbne landområder.
Det er, som en del af dette projekt, også muligt for Ebberøds beboere at låne materialer fra kassen til den næste tur ud i vores dejlige lokale natur. Man skal kontakte leder, Mette Stobbe, i Kastaniebakken – så vil hun vise kasserne og anvise hvordan man låner materialer fra kasserne.
Bestyrelsen/Keld Stattau

Pressemeddelelse vedr. indkvartering af flygtninge

Rudersdal Kommune har udsendt nedenstående pressemeddelelse, der orienterer yderligere om kommunens planer vedr. evt. anvendelse af Piberødhus til indkvartering af ukrainske flygtninge.

Rudersdal Kommune modtager i øjeblikket et betydeligt antal fordrevne ukrainere efter Ruslands aggressive invasion. Derfor undersøger kommunen i øjeblikket yderligere muligheder for midlertidig indkvartering.

Rudersdal Kommune har indtil videre modtaget omkring 200 fordrevne fra Ukraine. Det drejer sig næsten udelukkende om kvinder og børn. De fleste er midlertidigt indkvarteret på tre lokationer i kommunen: den nu nedlagte Egebæk Skole, det afviklede sociale bosted Krogholmgård og ejendommen på Rundforbivej 199, som tidligere har været brugt til midlertidig indkvartering. Der er endnu få ledige pladser på de tre nuværende indkvarteringssteder, men kommunen forventer inden for den nærmeste fremtid at have udnyttet al kapacitet her.

Op til 970 nye borgere i Rudersdal

Rudersdal Kommune har en forventning om, at kommunen over de kommende måneder skal modtage op til i alt 970 fordrevne ukrainere. Antallet er fastlagt centralt og er beregnet ud fra kommunens størrelse i forhold til det antal fordrevne, som forventes at komme til Danmark. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at vurdere, hvor mange Rudersdal kommer til at modtage, tidshorisonten for modtagelsen, eller hvor lang tid de skal indkvarteres midlertidigt i kommunen.

Med udsigt til en betydelig forøgelse af det antal fordrevne, kommunen skal tilbyde midlertidig indkvartering, undersøger Rudersdal Kommune derfor alle andre muligheder for indkvartering. En af flere muligheder, der helt naturligt undersøges, er Piberødhus, som p.t. står ubenyttet hen, fordi kommunen forbereder salg af ejendommen med henblik på etablering af et seniorbofællesskab.

150 pladser på Piberødhus

Rudersdal Kommune forventer, at ejendommen kan indrettes med plads til op til 150 personer og er i øjeblikket ved at gøre den klar i en enkel standard og med begrænset istandsættelse. Det ændrer dog ikke ved kommunens planer om at forberede et salg af Piberødhus med henblik på senere etablering af et seniorbofællesskab.

Borgmester Ann Sofie Orth siger:

Ruslands invasion af Ukraine har skabt en kæmpemæssig humanitær katastrofe, som enten direkte eller indirekte får betydning for os alle. Vi må alle tage et ansvar, og det må vi også som kommune. Med udsigt til, at vi skal modtage op til 970 kvinder og børn fra Ukraine, er vi nødt til at vende alle sten, og vi ser naturligvis først og fremmest mod kommunale ejendomme, der står ubenyttede hen. Det betyder, at konflikten kommer tættere på nogle af vores borgere end andre. Når det er sagt, så taler vi også om familier, som meget hurtigt vil få et så vidt muligt normalt liv, hvor mor går på arbejde, og børnene er i daginstitution eller i skole.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget konkret om, hvornår Piberødhus vil blive taget i brug som midlertidig indkvartering, og hvor mange der vil blive indkvarteret. Rudersdal Kommune vil naturligvis gå i dialog med den lokale grundejerforening, ligesom kommunen vil orientere grundigt både i forbindelse med indflytningen og løbende.

Piperødhus og ukrainske flygtninge

Piberødhus – og ukrainske flygtninge
Grundejerforeningens bestyrelse har haft kontakt med repræsentanter fra Rudersdal Kommune vedr. evt. anvendelse af Piberødhus som indkvarteringssted for evt. kommende ukrainske flygtninge.
I den forbindelse oplyser kommunen, at man i øjeblikket er i gang med at forberede en mulig forøgelse af det antal flygtninge, som kan komme til landet og i den forbindelse afsøger kommunen for ledige indkvarteringsmuligheder. Piberødhus, som jo står tomt, er i den forbindelse et naturligt og kan blive et nødvendigt sted at have som mulighed.
Kommunen er, efter en centralt bestemt fordelingsnøgle, bundet af de forpligtelser, som lovgivningen omkring den aktuelle flygtningesituation rummer – herunder at kunne give midlertidig husly, m.v. til et bestemt antal Ukrainske flygtninge.
Grundejerforeningens bestyrelse har aftalt med kommunen, at vi løbende er i kontakt og holdes underrettet om, hvorledes situationen udvikler sig, og om hvordan og evt. hvornår Piberødhus kommer til at indgå i kommunens planer.
Det er således ikke i morgen, at der rykker flygtninge ind i Piberødhus, selv om kommunen i øjeblikket på forskellig vis gør klar til det. Om, og i givet fald hvornår, det sker afhænger jo meget af udviklingen af den tragiske krig i Ukraine og i hvilket omfang flygtningestrømmen evt. ændrer sig.
Vi tænker, at dette bliver en opgave, som vi Ebberød og i tæt samarbejde med kommunen godt vil kunne finde ud af at finde ud af at løse på god måde – når og hvis situationen kræver det.
Vi vil, som sagt, løbende lægge opslag på denne facebook gruppe og på områdets hjemmeside
Mvh
GF-Ebberød /Bestyrelsen

Sanketur på søndag

På søndag den 8. maj kl. 13 er der sanketur med Lene Ejlersen, forfatter til “Vildnis”. Hun har været i skoven og siger, at der er masser at finde herude, så det lover godt. Medbring små poser til det høstede og en saks.
Fælleshusforeningen giver en sodavand eller øl bagefter.
Mødetid kl. 13 ved Børnehuset Svanen, Sophie Magdalenes Vej 4a.
Hvis ikke I allerede har tilmeldt jer, så skriv hvor mange på dette opslag eller skriv en mail til ebberoed.dk@gmail.com

Generalforsamling i Fælleshusforeningen

Der blev afholdt generalforsamling i går i Fælleshusforeningen og mange var mødt frem bl.a. for at høre om og diskutere forslaget om ladestandere på torvet.
Forslaget blev vedtaget og processen mod at få opsat standerne påbegynder nu med firmaet HomeCharge.
For at få plads i budgettet til sådan en investering blev det ligeledes besluttet, at hvert medlem i år skal betale 2 kr ekstra pr. kvm. Dvs. for en lejlighed på 100 kvm er der tale om en engangsydelse på 200 kr. Fra næste år forventer vi igen at gå ned på “normalt” niveau.
Mette gik af som forperson for foreningen, men fortsætter heldigvis i bestyrelsen. Et kæmpe tak skal lyde for din indsats igennem de sidste mange år. Og velkommen til Ellen som indtræder i bestyrelsen.
Tak for det store fremmøde og den gode debat og tak til Morten for at styre slagets gang.
Referatet bliver lagt på hjemmesiden.

Forslag til Fælleshusforeningens generalforsamling 21. april 2022

Der er stillet 2 forslag til Fælleshusforeningens generalforsamling den 21. april.

Det er henholdsvis forslag om opsætning af ladestandere, forslagsstillere er Svend Jensen og Lisbeth Rask og etablering af Fællesstien – forslagsstiller Thomas Winther.

På generalforsamlingen vil det være muligt at stille spørgsmål til en repræsentant fra ladestanderfirmaet, HomeCharge.

Forslagene kan ses herunder:

Forslag til opsætning af ladestandere
BSV 58s forslag til fælleshusforeningen 2022

Derudover findes bestyrelsens beretning her:

Fælleshusforeningen beretning 2022

Og husk at der er sanketur for Fælleshusforeningens medlemmer den 8. maj kl. 13, hvor forfatteren af bogen “Vildnis”, tager os med på opdagelse i skovens vilde urter mm. Mødested følger herpå siden.

Generalforsamling Fælleshusforeningen

Fælleshusforeningens generalforsamling bliver i år afholdt torsdag den 21. april kl. 1930 i caféen, Sophie Magdelenes vej 9.

I skulle alle gerne i løbet af i dag modtage en indkaldelse i jeres postkasse.

Sanketur den 8. maj

Fælleshusforeningen inviterer foreningens medlemmer til sanketur i Rude Skov søndag den 8. maj kl. 13 og et par timer frem. Vi har allieret os med forfatteren af bogen “Vildnis”, Lene Ejlersen, som vil hjælpe os med at finde mange gode spiselige planter i “vores” skov.
Nærmere om mødested følger, men det er selvfølgelig med udgangpunkt fra Ebberød. I bedes enten tilmelde jer på vores facebookside under opslaget eller skrive til ebberoed.dk@gmail.com med antal deltagere. Vi håber, at der er mange af jer der vil være med til at udforske skovens spiselige planter.