Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Rundvisning i Ebberød

Torsdag den 26. oktober kl 16:30 – 18:00 inviterer Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen alle beboere i Ebberød til rundvisning i vores område. Vi har fået Jan Siegfred til at være guide på turen. Jan har arbejdet i en menneskealder som pedel på “Værkstederne” i Ebberød. Jan er desuden født og opvokset i Ebberød, hvor Jans far var “fyrbøder” og dermed
stod for hele varmeforsyningen til Ebberød. Jan har derfor et indgående kendskab til livet i og omkring alle bygningerne herude
tilbage fra 1950érne og frem til årtusindskiftet, hvor meget af området blev omdannet til boliger.
Så mød op “under uret” på hovedbygningen på torvet kl 16:30, torsdag den 26/10 og tag med Jan på en spændende tur tilbage i historien i Ebberød. Tilmelding ikke nødvendig.
Husk også, at der samme dag, torsdag den 26. oktober, er “Fællesspisning” kl 18:00 i mødelokalet i Sophie Magdalenes Vej 9. Medbring et ret til fællesbordet og hyg dig et par timer med dine naboer.

Fælleshusforeningen               Grundejerforeningen

Lisbeth Rask                            Keld Stattau

Sankt Hans – nu også med bål

Husk vores Sankt Hans arrangement fredag den 23. juni i Parken kl. 20:00 . Her vil være Sankt Hans tale, sang og et glas champagne/æblejuice og jordbær – og så også Sankt Hansbål.

På gensyn

Grundejerforeningen / Fælleshusforeningen

Sankt Hans i Ebberød

Traditionen tro, så mødes vi Sankt Hans aften i Ebberød på fredag den 23. juni kl 20:00 i Parken – og ønsker hinanden “God sommer”. Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen vil gerne byde på et glas champagne eller saft og røde danske jordbær.
Vores præst fra Høsterkøb Kirke, Anne Marie Norsker, holder Sankt Hans tale og sammen synger vi midsommervisen ( og kan nogen have instrument med og spille til – er man meget velkommen til det). Om der også kan tændes bål i år, må afvente og se. Det vil afhænge af vejret den kommende uge.
Kom og vær med
Fælleshusforeningen                            Grundejerforeningen

Generalforsamling i Grundejerforeningen

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
Der blev sidst i april afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen. Bestyrelsens beretning, regnskab for 2022 og referatet fra mødet kan man finde på områdets hjemmeside www.ebberoed.dk – under fanebladet “arkiv/grundejerforeningen”. Her kan man se de emner / sager, som grundejerforeningen har arbejdet med i 2022.
Bestyrelsen/Keld Stattau

Forslag til Fælleshusforeningens generalforsamling 27. april 2023

Fælleshusforeningen fremsætter følgende forslag på generalforsamlingen den 27. april 2023:

Bestyrelsen fremsætter forslag om at fastsætte den månedlige husleje til 700 kr om måneden for leje af et havehus med virkning fra 1. september 2023. Forslaget fremsættes da lejen for havehusene ikke har fulgt med den generelle prisudvikling igennem mange år.

Mvh

Fælleshusforeningen

Guide til godt naboskab

Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen har i samarbejde med lederne fra Værsktederne, Bosteder og Plejehjem i Ebberød opdateret “guide til godt naboskab”, som fortæller lidt hvordan man kan møde og forstå de borgere i Ebberød, som på den ene eller anden måde har et handicap. Vi håber Guiden kan give godt indblik i de særlige vilkår disse borgere har og som jo indgår som en del af livet i Ebberødområdet.

Guide til godt naboskab

Vh

Fælleshusforeningen/Lisbet Rask              Grundejerforeningen/Keld Stattau

Adgang til hallen

Fælleshusforeningen (FHF) og Grundejerforeningen GF) er nu blevet enige med Kriminalforsorgen (KUC) om at få genåbnet adgangen til idrætshallen for beboere i Ebberød. Vi er meget tilfredse med ,at det nu igen er muligt.

KUC har stillet som betingelse, at de voksne brugere, som ønsker at få adgangskort til hallen bliver tjekket af KUC i “Kriminalregisteret” på samme måde, som alle andre – håndværkere og øvrige eksterne besøgende i KUC’s bygninger – bliver det. FHF og GF er IKKE involveret i denne godkendelsesprocedure. FHF/GF holdes alene orienteret om beboere, som tildeles adgangskort.
Under fanebladet “Hallen” kan du finde link til tre dokumenter, der beskriver ordningen nærmere. Dels “Retningslinier for at søge adgang til Kriminalforsorgens halfacilitet” samt “Samtykkeerklæring” til, at KUC kan indhente oplysninger i Kriminalregisteret, som altså er grundlaget for at kunne få adgangskort og som skal afleveres direkte på KUC’s administration i deres åbningstid.
Derudover er der “Retningslinier for brug af Kriminalforsorgens halfacilitet”, som angiver de “færdselsregler” som er gældende for brug af hallen og som i overskrifter er som de altid har været – men læs papiret grundigt igennem, så vi kan opretholde et godt samarbejde med KUC om brugen af hallen
Vh
Fælleshusforeningen                          Grundejerforeningen
Lisbeth Rask                                        Keld Stattau

Elladestandere i Ebberød er nu aktive

Nu er de nye elladestandere, der er opstillet to steder i Ebberød, aktive og kan dermed tages i brug.  På hjemmesidens faneblad: “Ladestandere” kan man finde “Orientering om ladestandere til elbiler i Ebberød”, som er rettet mod alle i Ebbberød. Under dette faneblad kan man også finde “Brugermanual – Sådan kommer du godt igang…”, der er rettet mod de, der ønsker, at tilmelde sig denne mulighed.

Vh

Fælleshusforeningen/Lisbeth Rask            Grundejerforeningen/Keld Stattau

Svampetur i morgen

Så er det i morgen kl. 11, vi skal på svampetur.

Vi mødes ved Naturskolen, ved den del af skolen som er tættest på vejen. Derfra går vi på jagt et par timer.

Vi ses:)

Genåbning af hallen

KUC har nu færdiggjort renoveringen af omklædningsfaciliteterne i hallen og vi kan endelig fortælle, at vi fået indgået en aftale om fremtidig brug.
Vilkår:
Pt. bliver det muligt at benytte hallen efter først til mølle. Dvs. at kursister også kan benytte hallen om aftenen, dog undtaget de aftener, hvor der er faste hold, pt. mandag kl. 1730-1830.
I weekenden er det til at starte med samme princip, men vi vil rigtig gerne have indført et digitalt booking system, så kom gerne med forslag til en simpel booking app, som evt. kan installeres på en Ipad, der hænger ved hallen.
Adgang:
Alle kort er pt. lukkede. For at få adgang på dit kort skal du skrive til ebberoed.dk@gmail.com. Her skal du oplyse din adresse og dit kort nr., hvorefter dit kort bliver åbnet efter ca. 14 dage. Hvis du ønsker et nyt kort skal du skrive til samme adresse og aftale afhentning. Nyt kort koster 100 kr.
Mvh
Fælleshusforeningen