Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Orientering fra Grundejerforeningen

Vintervedligehold:

Bestyrelsen har nu indgået aftale om “vintertjeneste” i Ebberød i vintersæsonen 2020/21 – efter at det fra denne sæson ikke længere er lovligt, at betale den lokale kommune for at varetage denne opgave . Det bliver så stedet  “HedeDanmark”, som skal stå for saltning og snerydning af de fælles veje og stier. Opgaven skulle blive løst på samme niveau som hidtil, men bestyrelsen vil naturligvis følge dette nøje hen over vinteren – hvis der altså kommer sne / frost 🙂

Asfaltering:

Biskop Svanes Vej på strækningen fra børnehaven, Kastaniebakken, og frem til Krummediget vil i uge 43/44 – altså sidst i oktober måned blive repareret samt få nyt slidlag. Samtidig vil der blive etableret yderligere to vejbump omkring de to sving, der er på strækningen. Bumpene skal medvirke til en langsommere og dermed sikrere trafikafvikling ind gennem Ebberød. Der i perioden, hvor asfaltarbejdet står på, blive perioder, hvor gennemkørsel ikke blive mulig. Vi vil orientere nærmere herom, når de endelige datoer ligger fast.

Vedligehold – grønne områder

Grundejerforeningen vedligeholder løbende de fælles grønne arealer, som tilhører grundejerforeningen, bl.a. hele Parken midt i Ebberød. Her vil vi i den kommende tid få fjerne uønsket opvækst ved søen på stykket op med Frederiksberg børnehaven, vi får fjernet den invasive og meget aggressive plante “japansk pileurt” for at undgå at den etablerer sig permanent på den anden side af søen og vi holder vildskud væk fra de store træer. Også til næste år har vi indgået aftale med kommunen om, at de varetager den generelle pleje af græs- og engarealer, samt de fælles hække.

Vh

Bestyrelsen/Keld Stattau

Renovering af tårn

I forbindelse med renoveringen af tårnet, så er der brug for at sætte en kran op på hallens parkeringsplads. Det betyder, at det fra tirsdag (15/9) morgen ca. kl. 7, ikke er muligt at parkere på pladsen. Det nærmere tidsrum bør fremgå af skiltningen på parkeringspladsen.

 

Renoveringsprojekter i Ebberød

Ejerne af KUC’s (Kriminalforsorgens kursus Center) bygninger (ejendomsselskabet Tetris) skal i den kommende tid renovere vandtårnet og er ved at opsætte stillads hertil. BSV 67 er ved at få skiftet tag og nybyggeriet af de kommunale bosteder og plejehjem er stadig i fuld gang. Så der er “gang i Ebberød” i øjeblikket
Bestyrelsen / Keld Stattau

Trafiksikkerhed i Ebberød

Vi prøver med jævne mellemrum, at gøre opmærksom på vores fælles forpligtelse på at sikre en høj trafiksikkerhed i Ebberød på vores smalle og snørklede veje. Det har stor betydning for de gående og cyklende – børn som voksne – at vi overholder hastighedsgrænsen i området. Er du i tvivl om hvor hurtigt du må køre, så se nedenfor.

Grundejerforeningen/Keld Stattau

Udskudt generalforsamling i FHF, aflyst Skt Hans

På grund af COVID-19  og at forsamlingforbuddet først blev hævet 8. juni er vi desværre nødt til at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien, da en indkaldelse skal varsles med min. 3 uger.

Ligeledes på grund af COVID-19 er vi nødsaget til at aflyse Skt. Hans. Vi har haft kontakt til politiets Corona hotline og uanset om arrangementet er udendørs og at man står med hver sin familie med afstand til andre, så er det ikke lovligt at gennemføre.

To dårlige nyheder, men vi håber der er bedre på vej.

Fælleshusforeningen

De hvide telte i parken

Vi har nu haft en fin snak med lederen fra Frederiksberg børnehaven og perspektiverne for de hvide “corona”telte i parken langs hækken ind til deres bygning. Deres plan er at kunne vende tilbage til det normale så hurtigt som muligt, og med de nyeste afstandsregler vil det kunne ske ret snart – sådan ca. en måneds tid endnu. Også antallet af busser, der er behov for, vil komne tilbage til det normale meget hurtigt – og vi har bedt om at ingen busser bruger vejen ind gennem selve Ebberød til / fra børnehaven.

GF-bestyrelse/Keld Stattau

Bisættelse fra kapellet – Thomas Touborg

Mange i Ebberød fik allerede i sidste uge den meget triste og helt uforståelige besked om, at Thomas Touborg, der med sin familie bor på Biskop Svanes Vej 54, var død i alt for ung en alder i sit hjem  – ramt af akut hjertestop. Thomas var sammen med sin hustru, Majken, blandt de allerførste pionerer, som flyttede ud i det omdannede Ebberød  tilbage i sommeren 2000  og Thomas  var i flere år formand  vores Grundejerforening.

Thomas bliver bisat fra Ebberøds lille kapel på lørdag den 16. maj. I samråd Grundejerforeningens bestyrelse ønsker familien at orientere alle i Ebberød om, at der på grund af forsamlingsreglerne under Coronakrisen alene kan være op til 100 inviterede deltagere fra Thomas’  familie og aller tætteste omgangskreds med til selve bisættelsen i  og omkring kapellet.  Derfor vil området omkring kapellet i tidsrummet mellem 12:30 og 14:00 være forbeholdt de inviterede deltagere i bisættelsen.  

Uden for dette område gælder fortsat de almindelige forsamlingsregler på max 10 personer – og derfor bliver alle øvrige, der gerne vil vise Thomas og hans familie deres medfølelse i forbindelse med bisættelsen indtrængende bedt om at gøre dette fra  Tyringevej og ud mod rundkørslen på Ravnsnæsvej. Her har man mulighed for  – med behørig afstand – at følge Thomas rustvogn efter bisættelsen, når Thomas for  sidste gang køres ud af sit elskede Ebberød.  Familien frabeder sig blomster i forbindelse med bisættelsen. Man kan i stedet sende bidrag til  “Klostermølle”  (konto: 9589-6873417836, mrk Thomas Touborg),

Ære være Thomas’ minde.

Bestyrelsen/Keld Stattau