Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Genåbning af hallen

KUC har nu færdiggjort renoveringen af omklædningsfaciliteterne i hallen og vi kan endelig fortælle, at vi fået indgået en aftale om fremtidig brug.
Vilkår:
Pt. bliver det muligt at benytte hallen efter først til mølle. Dvs. at kursister også kan benytte hallen om aftenen, dog undtaget de aftener, hvor der er faste hold, pt. mandag kl. 1730-1830.
I weekenden er det til at starte med samme princip, men vi vil rigtig gerne have indført et digitalt booking system, så kom gerne med forslag til en simpel booking app, som evt. kan installeres på en Ipad, der hænger ved hallen.
Adgang:
Alle kort er pt. lukkede. For at få adgang på dit kort skal du skrive til ebberoed.dk@gmail.com. Her skal du oplyse din adresse og dit kort nr., hvorefter dit kort bliver åbnet efter ca. 14 dage. Hvis du ønsker et nyt kort skal du skrive til samme adresse og aftale afhentning. Nyt kort koster 100 kr.
Mvh
Fælleshusforeningen

Mostedag og svampetur

Årets mostedag foregår den 11. september kl. 11 ved havehusene.

Det eneste I skal medbringe er et skærebræt, kniv, skål og flasker til al den dejlige most.

Der er ligeledes planlagt for svampetur den 8. oktober, så sæt et stort X i kalenderen.

Bedste hilsner

Fælleshusforeningen

Ukrainske flygtningefamilier i Piberødhus

Ukrainske flygtninge og Piberødhus
Til alles viden, så vil det i denne og de kommende uger blive aktuelt, at tage Piberødhus i brug til indkvartering af ukrainske flygtningefamilier. Der er tale om 15 ukrainere (7 kvinder og deres børn). Tendensen er fortsat, at nye ukrainske familier kommer hertil meget drypvis, mens andre vælger at tage tilbage igen. Ændrer situationen sig omkring Piberødhus, så vil vi igen orientere om det her FaceBook og på fællesforeningernes hjemmeside ud fra de oplysninger, vi løbende får fra kommunen.
Hvis der fra beboere skulle mere generelle spørgsmål omkring den kommende indflytning, så kan man kontakte: Trine Bjørn Christiansen på mail: tbch@rudersdal.dk.
Trine Bjørn Christiansen vil ligeledes i opstartsfasen være en del til stede i Piberødhus.
Vi byder de nye beboere velkommen, og håber de, trods den voldsomme situation de er bragt i, vil have det godt i den tid, de er her i Ebberød.
Bestyrelsen/Keld Stattau

Skt Hans

Vi har været heldige at få præst Annemette Norsker til at sige et par ord i år, men da vi ikke har fået fat i en højtaler må I meget gerne stå lidt tættere end I plejer.
Vi ses til en hyggelig aften.

Ladestandere

Det har vist sig, at det måske kan blive en mulighed at placere ladestanderne på torvet i bås nr. 3 på begge sider i stedet for bås nr. 2 og 3 på den sydlige side.
Hvis det kan lade sig gøre, så kan vi tilgodese mange af de synspunkter, der blev tilkendegivet på generalforsamlingen.
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at såfremt vi ikke hører vægtige argumenter imod en sådan ændring, så vil vi arbejde videre i den retning.
Såfremt I har kommentarer kan I sende dem til ebberoed.dk@gmail.com

Piberødhus – opdatering

Piberødhus – opdatering

Den seneste melding, vi har fået fra kommunen er, at der fortsat ikke er aktuelt behov for, at Piberødhus skal i brug for indkvartering af ukrainske flygtningefamilier i almindelighed. Der kan dog evt. hen over sommeren blive brug for at indkvartere enkelte familier i huset. Skulle det blive aktuelt, vil vi få en forhåndsvarsel herom, som bliver givet videre her på siden.
GF-Ebberød/Bestyrelsen/Keld Stattau

Skt. Hans 2022 den 23. juni.

Igen i år vil Fælleshusforeningen afholde skt. Hans i parken bag hallen. Hvis der er nogen der går med en båltaler i maven eller kender nogen, der kunne tænke sig at sige nogle bevingede ord, så skriv endelig til ebberoed.dk@gmail.com.

Bålet tændes kl. 20 og vi satser på, at der kommer mere fut i det end sidste år.

Bedste hilsner
Fælleshusforeningen

Bøger til låns

Tak for en rigtig god sanketur i går, det var inspirerende at høre, hvor meget der vokser lige udenfor døren og som bare venter på at blive plukket.
Fælleshusforeningen og grundejerforeningen har købt 2 bøger “Vildnis” af Lene Ejlersen. Så hvis I har lyst til at gå i skoven og lede efter spiselige planter, så skriv til ebberoed.dk@gmail.com eller gfebberod.dk@gmail.com få en bog med på turen.

“Grej” / materialekasser i Kastaniebakken

“Grejkasser” i Kastaniebakken
I efteråret fik vores lokale børnehave, Kastaniebakken, penge fra Friluftsrådet til at indkøbe såkaldte “Grejkasser” med mange spændende materialer, som kan bruges til at undersøge naturen nærmere på ture i skov, ved sø og på åbne landområder.
Det er, som en del af dette projekt, også muligt for Ebberøds beboere at låne materialer fra kassen til den næste tur ud i vores dejlige lokale natur. Man skal kontakte leder, Mette Stobbe, i Kastaniebakken – så vil hun vise kasserne og anvise hvordan man låner materialer fra kasserne.
Bestyrelsen/Keld Stattau

Pressemeddelelse vedr. indkvartering af flygtninge

Rudersdal Kommune har udsendt nedenstående pressemeddelelse, der orienterer yderligere om kommunens planer vedr. evt. anvendelse af Piberødhus til indkvartering af ukrainske flygtninge.

Rudersdal Kommune modtager i øjeblikket et betydeligt antal fordrevne ukrainere efter Ruslands aggressive invasion. Derfor undersøger kommunen i øjeblikket yderligere muligheder for midlertidig indkvartering.

Rudersdal Kommune har indtil videre modtaget omkring 200 fordrevne fra Ukraine. Det drejer sig næsten udelukkende om kvinder og børn. De fleste er midlertidigt indkvarteret på tre lokationer i kommunen: den nu nedlagte Egebæk Skole, det afviklede sociale bosted Krogholmgård og ejendommen på Rundforbivej 199, som tidligere har været brugt til midlertidig indkvartering. Der er endnu få ledige pladser på de tre nuværende indkvarteringssteder, men kommunen forventer inden for den nærmeste fremtid at have udnyttet al kapacitet her.

Op til 970 nye borgere i Rudersdal

Rudersdal Kommune har en forventning om, at kommunen over de kommende måneder skal modtage op til i alt 970 fordrevne ukrainere. Antallet er fastlagt centralt og er beregnet ud fra kommunens størrelse i forhold til det antal fordrevne, som forventes at komme til Danmark. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at vurdere, hvor mange Rudersdal kommer til at modtage, tidshorisonten for modtagelsen, eller hvor lang tid de skal indkvarteres midlertidigt i kommunen.

Med udsigt til en betydelig forøgelse af det antal fordrevne, kommunen skal tilbyde midlertidig indkvartering, undersøger Rudersdal Kommune derfor alle andre muligheder for indkvartering. En af flere muligheder, der helt naturligt undersøges, er Piberødhus, som p.t. står ubenyttet hen, fordi kommunen forbereder salg af ejendommen med henblik på etablering af et seniorbofællesskab.

150 pladser på Piberødhus

Rudersdal Kommune forventer, at ejendommen kan indrettes med plads til op til 150 personer og er i øjeblikket ved at gøre den klar i en enkel standard og med begrænset istandsættelse. Det ændrer dog ikke ved kommunens planer om at forberede et salg af Piberødhus med henblik på senere etablering af et seniorbofællesskab.

Borgmester Ann Sofie Orth siger:

Ruslands invasion af Ukraine har skabt en kæmpemæssig humanitær katastrofe, som enten direkte eller indirekte får betydning for os alle. Vi må alle tage et ansvar, og det må vi også som kommune. Med udsigt til, at vi skal modtage op til 970 kvinder og børn fra Ukraine, er vi nødt til at vende alle sten, og vi ser naturligvis først og fremmest mod kommunale ejendomme, der står ubenyttede hen. Det betyder, at konflikten kommer tættere på nogle af vores borgere end andre. Når det er sagt, så taler vi også om familier, som meget hurtigt vil få et så vidt muligt normalt liv, hvor mor går på arbejde, og børnene er i daginstitution eller i skole.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget konkret om, hvornår Piberødhus vil blive taget i brug som midlertidig indkvartering, og hvor mange der vil blive indkvarteret. Rudersdal Kommune vil naturligvis gå i dialog med den lokale grundejerforening, ligesom kommunen vil orientere grundigt både i forbindelse med indflytningen og løbende.