Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Sidste nyt fra Fælleshusforeningen

Kære medlemmer af Fælleshusforeningen

Det seneste år har været meget stille. Vi har indkaldt til generalforsamlingen to gange i det forløbne år. Begge gange blev vi nødt til at aflyse på grund af restriktioner og forsamlingsforbud.

Som det ser ud lige nu, ved vi ikke, hvornår vi får mulighed for at holde vores generalforsamling for 2020.

I bestyrelsen er vi enige om, at vi ikke vil indkalde til generalforsamling igen, før vi er sikre på, at det kan ske under betryggende rammer.

Foreningens sociale aktiviteter er sat på pause, og vores eneste aktuelle planer er at få fældet nogle udgåede træer ved boldbanen og få tyndet ud i det levende hegn vest for havehusene.

Hvis I har lyst til at vide mere om, hvad der er sket i årets løb, vil vi opfordre til at I læser beretningen, som skulle være fremlagt på generalforsamlingen.

Vi ser frem til at kunne sætte gang i fællesaktiviteter og få adgang til hallen igen. I mellemtiden håber vi, at I nyder vores juletræ på plænen ved BSV 66.

God jul og godt nytår til alle

Bestyrelsen i Fælleshusforeningen

Generalforsamling aflyst

AFLYST
På grund af de nye restriktioner er vi desværre endnu engang nødt til at aflyse vores generalforsamling. Det betyder, at der ikke afholdes generalforsamling i Fælleshusforeningen den 10. dec. kl. 1930.
Mvh FHF

FHF plejeplan, beretning og forslag til budget

Så er der lagt plejeplan, beretning , årsrapport og forslag til budget på siden under Fælleshusforeningens arkiv.

Vi håber at se jer til generalforsamling den 10. dec.

Mvh Fælleshusforeningen

Indkaldelse til FHF generalforsamling

Så håber vi endelig, at det kan lykkes at få afholdt Fælleshusforeningens generalforsamling og det foregår den 10. december kl. 1930 i auditoriet på Rude Skov Skole, Sjælsøafdelingen.

Alle burde have modtaget en indkaldelse i postkassen og den kan også findes her.

Generalforsamlingen vil blive afviklet i overensstemmelse med gældende restriktioner og anbefalinger. Ved ankomst skal der bæres mundbind, som kan tages af, når man sidder ned. Der vil være faste pladser.

Vel mødt.

Fælleshusforeningen

 

Asfaltarbejde afsluttet

Nu er asfaltarbejdet på Biskop Svanes Vej afsluttet – herunder er der etableret 3 nye bump, så der er skabt større sikkerhed omkring de to sving, som er på vejstykket. Der mangler endnu, at der bliver “revneforseglet” på vejstykket fra varmecentralen og om til Krummediget. Der skal også ske lidt efterarbejder på det stykke, der er asfalteret, bl.a. afstribningerne, som ikke er udarbejdet godt nok. Det skulle alt sammen ske i kommende uge, men ikke betyde afspærringer af vejen.

GF/bestyrelsen

Asfaltering – afspærrede parkeringspladser

Kære alle i Ebberød

På torsdag og fredag i den kommende uge samt mandag i efterfølgende uge – dvs den 29. og 30. oktober samt 1. november,  skal der udføres asfaltarbejder på Biskop Svanes Vej (BSV) på strækningen fra lige inden indkørslen til børneinstitutionen “Kastaniebakken” og om til Krummediget. Det betyder, at BSV og de tilstødende Parkeringsarealer med ind/udkørslen til BSV vil være afspærret for kørsel torsdag, hvor arbejdet begynder fra kl 07:00.

Arbejdet begynder oppe ved Kastaniebakken og vil være færdiggjort i løbet af torsdagen. Torsdag eftermiddag påregnes det igen at være muligt at køre på BSV. Fredag skal der etableres nye bump i tilknytning til de to sving, der er på strækningen, men der vil ikke være spærret af til P-pladser. Gennemkørsel vil ikke være mulig, men man kan dog komme ud af Ebberød den ene eller anden vej.

Mandag vil der så blive foretaget opstregningsarbejder på vejstrækningen og her vil der også i perioder være afspærringer af vejen og dermed også af P-arealer.

Derfor anbefaler vi meget kraftigt alle, der vil være sikre på at kunne køre fra P-arealer på denne vejstrækning i løbet af torsdag om IKKE at parkere på de pågældende pladser fra onsdag aften og til torsdag eftermiddag. Der må under alle omstændigheder IKKE  parkeres/sættes biler på de p-pladser, der ligger langs Biskop Svanes Vej ud for BSV 77-79 fra onsdag aften kl. 18:00 og til torsdag, når asfalteringen af p-pladserne er færdiggjort Det samme vil være gældende mandag på disse pladser, da der mandag skal ske nyopstregning af p-pladserne. Fredag og i weekenden er der ikke afspærringer af P-arealer.

Mandag kan der igen være behov for, at man undlader at parkere på de beskrevne p-arealer,  hvis man vil være 100% sikker på at kunne komme ud på hvilket som helst tidspunkt – da der her skal foretages opstregninger på vejen, som vil kræve periodiske afspærringer.

Det bliver jo noget bøvlet i disse dage, men vi håber der er god forståelse for, at få dette nødvendige vejarbejde gennemført så problemfrit som muligt.

Grundejerforeningen

Bestyrelsen/Keld Stattau

Orientering fra Grundejerforeningen

Vintervedligehold:

Bestyrelsen har nu indgået aftale om “vintertjeneste” i Ebberød i vintersæsonen 2020/21 – efter at det fra denne sæson ikke længere er lovligt, at betale den lokale kommune for at varetage denne opgave . Det bliver så stedet  “HedeDanmark”, som skal stå for saltning og snerydning af de fælles veje og stier. Opgaven skulle blive løst på samme niveau som hidtil, men bestyrelsen vil naturligvis følge dette nøje hen over vinteren – hvis der altså kommer sne / frost 🙂

Asfaltering:

Biskop Svanes Vej på strækningen fra børnehaven, Kastaniebakken, og frem til Krummediget vil i uge 43/44 – altså sidst i oktober måned blive repareret samt få nyt slidlag. Samtidig vil der blive etableret yderligere to vejbump omkring de to sving, der er på strækningen. Bumpene skal medvirke til en langsommere og dermed sikrere trafikafvikling ind gennem Ebberød. Der i perioden, hvor asfaltarbejdet står på, blive perioder, hvor gennemkørsel ikke blive mulig. Vi vil orientere nærmere herom, når de endelige datoer ligger fast.

Vedligehold – grønne områder

Grundejerforeningen vedligeholder løbende de fælles grønne arealer, som tilhører grundejerforeningen, bl.a. hele Parken midt i Ebberød. Her vil vi i den kommende tid få fjerne uønsket opvækst ved søen på stykket op med Frederiksberg børnehaven, vi får fjernet den invasive og meget aggressive plante “japansk pileurt” for at undgå at den etablerer sig permanent på den anden side af søen og vi holder vildskud væk fra de store træer. Også til næste år har vi indgået aftale med kommunen om, at de varetager den generelle pleje af græs- og engarealer, samt de fælles hække.

Vh

Bestyrelsen/Keld Stattau

Renovering af tårn

I forbindelse med renoveringen af tårnet, så er der brug for at sætte en kran op på hallens parkeringsplads. Det betyder, at det fra tirsdag (15/9) morgen ca. kl. 7, ikke er muligt at parkere på pladsen. Det nærmere tidsrum bør fremgå af skiltningen på parkeringspladsen.

 

Renoveringsprojekter i Ebberød

Ejerne af KUC’s (Kriminalforsorgens kursus Center) bygninger (ejendomsselskabet Tetris) skal i den kommende tid renovere vandtårnet og er ved at opsætte stillads hertil. BSV 67 er ved at få skiftet tag og nybyggeriet af de kommunale bosteder og plejehjem er stadig i fuld gang. Så der er “gang i Ebberød” i øjeblikket
Bestyrelsen / Keld Stattau

Trafiksikkerhed i Ebberød

Vi prøver med jævne mellemrum, at gøre opmærksom på vores fælles forpligtelse på at sikre en høj trafiksikkerhed i Ebberød på vores smalle og snørklede veje. Det har stor betydning for de gående og cyklende – børn som voksne – at vi overholder hastighedsgrænsen i området. Er du i tvivl om hvor hurtigt du må køre, så se nedenfor.

Grundejerforeningen/Keld Stattau