Print Friendly, PDF & Email

Kategoriarkiv: Nyheder

Nyheder

Adgang til hallen

Fælleshusforeningen (FHF) og Grundejerforeningen GF) er nu blevet enige med Kriminalforsorgen (KUC) om at få genåbnet adgangen til idrætshallen for beboere i Ebberød. Vi er meget tilfredse med ,at det nu igen er muligt.

KUC har stillet som betingelse, at de voksne brugere, som ønsker at få adgangskort til hallen bliver tjekket af KUC i “Kriminalregisteret” på samme måde, som alle andre – håndværkere og øvrige eksterne besøgende i KUC’s bygninger – bliver det. FHF og GF er IKKE involveret i denne godkendelsesprocedure. FHF/GF holdes alene orienteret om beboere, som tildeles adgangskort.
Under fanebladet “Hallen” kan du finde link til tre dokumenter, der beskriver ordningen nærmere. Dels “Retningslinier for at søge adgang til Kriminalforsorgens halfacilitet” samt “Samtykkeerklæring” til, at KUC kan indhente oplysninger i Kriminalregisteret, som altså er grundlaget for at kunne få adgangskort og som skal afleveres direkte på KUC’s administration i deres åbningstid.
Derudover er der “Retningslinier for brug af Kriminalforsorgens halfacilitet”, som angiver de “færdselsregler” som er gældende for brug af hallen og som i overskrifter er som de altid har været – men læs papiret grundigt igennem, så vi kan opretholde et godt samarbejde med KUC om brugen af hallen
Vh
Fælleshusforeningen                          Grundejerforeningen
Lisbeth Rask                                        Keld Stattau

Elladestandere i Ebberød er nu aktive

Nu er de nye elladestandere, der er opstillet to steder i Ebberød, aktive og kan dermed tages i brug.  På hjemmesidens faneblad: “Ladestandere” kan man finde “Orientering om ladestandere til elbiler i Ebberød”, som er rettet mod alle i Ebbberød. Under dette faneblad kan man også finde “Brugermanual – Sådan kommer du godt igang…”, der er rettet mod de, der ønsker, at tilmelde sig denne mulighed.

Vh

Fælleshusforeningen/Lisbeth Rask            Grundejerforeningen/Keld Stattau

Svampetur i morgen

Så er det i morgen kl. 11, vi skal på svampetur.

Vi mødes ved Naturskolen, ved den del af skolen som er tættest på vejen. Derfra går vi på jagt et par timer.

Vi ses:)

Genåbning af hallen

KUC har nu færdiggjort renoveringen af omklædningsfaciliteterne i hallen og vi kan endelig fortælle, at vi fået indgået en aftale om fremtidig brug.
Vilkår:
Pt. bliver det muligt at benytte hallen efter først til mølle. Dvs. at kursister også kan benytte hallen om aftenen, dog undtaget de aftener, hvor der er faste hold, pt. mandag kl. 1730-1830.
I weekenden er det til at starte med samme princip, men vi vil rigtig gerne have indført et digitalt booking system, så kom gerne med forslag til en simpel booking app, som evt. kan installeres på en Ipad, der hænger ved hallen.
Adgang:
Alle kort er pt. lukkede. For at få adgang på dit kort skal du skrive til ebberoed.dk@gmail.com. Her skal du oplyse din adresse og dit kort nr., hvorefter dit kort bliver åbnet efter ca. 14 dage. Hvis du ønsker et nyt kort skal du skrive til samme adresse og aftale afhentning. Nyt kort koster 100 kr.
Mvh
Fælleshusforeningen

Mostedag og svampetur

Årets mostedag foregår den 11. september kl. 11 ved havehusene.

Det eneste I skal medbringe er et skærebræt, kniv, skål og flasker til al den dejlige most.

Der er ligeledes planlagt for svampetur den 8. oktober, så sæt et stort X i kalenderen.

Bedste hilsner

Fælleshusforeningen

Ukrainske flygtningefamilier i Piberødhus

Ukrainske flygtninge og Piberødhus
Til alles viden, så vil det i denne og de kommende uger blive aktuelt, at tage Piberødhus i brug til indkvartering af ukrainske flygtningefamilier. Der er tale om 15 ukrainere (7 kvinder og deres børn). Tendensen er fortsat, at nye ukrainske familier kommer hertil meget drypvis, mens andre vælger at tage tilbage igen. Ændrer situationen sig omkring Piberødhus, så vil vi igen orientere om det her FaceBook og på fællesforeningernes hjemmeside ud fra de oplysninger, vi løbende får fra kommunen.
Hvis der fra beboere skulle mere generelle spørgsmål omkring den kommende indflytning, så kan man kontakte: Trine Bjørn Christiansen på mail: tbch@rudersdal.dk.
Trine Bjørn Christiansen vil ligeledes i opstartsfasen være en del til stede i Piberødhus.
Vi byder de nye beboere velkommen, og håber de, trods den voldsomme situation de er bragt i, vil have det godt i den tid, de er her i Ebberød.
Bestyrelsen/Keld Stattau

Skt Hans

Vi har været heldige at få præst Annemette Norsker til at sige et par ord i år, men da vi ikke har fået fat i en højtaler må I meget gerne stå lidt tættere end I plejer.
Vi ses til en hyggelig aften.

Ladestandere

Det har vist sig, at det måske kan blive en mulighed at placere ladestanderne på torvet i bås nr. 3 på begge sider i stedet for bås nr. 2 og 3 på den sydlige side.
Hvis det kan lade sig gøre, så kan vi tilgodese mange af de synspunkter, der blev tilkendegivet på generalforsamlingen.
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at såfremt vi ikke hører vægtige argumenter imod en sådan ændring, så vil vi arbejde videre i den retning.
Såfremt I har kommentarer kan I sende dem til ebberoed.dk@gmail.com

Piberødhus – opdatering

Piberødhus – opdatering

Den seneste melding, vi har fået fra kommunen er, at der fortsat ikke er aktuelt behov for, at Piberødhus skal i brug for indkvartering af ukrainske flygtningefamilier i almindelighed. Der kan dog evt. hen over sommeren blive brug for at indkvartere enkelte familier i huset. Skulle det blive aktuelt, vil vi få en forhåndsvarsel herom, som bliver givet videre her på siden.
GF-Ebberød/Bestyrelsen/Keld Stattau

Skt. Hans 2022 den 23. juni.

Igen i år vil Fælleshusforeningen afholde skt. Hans i parken bag hallen. Hvis der er nogen der går med en båltaler i maven eller kender nogen, der kunne tænke sig at sige nogle bevingede ord, så skriv endelig til ebberoed.dk@gmail.com.

Bålet tændes kl. 20 og vi satser på, at der kommer mere fut i det end sidste år.

Bedste hilsner
Fælleshusforeningen