Print Friendly, PDF & Email

Byggeri går nu i gang

Vi har fra Rudersdal Kommune fået orientering om at byggeriet af de sidste etaper af Bosteder og Plejehjem nu går i gang. Byggeriet vil strække sig over ca 1½ år. Lige nu er entreprenøren ( samme firma, som byggede 1. fase) i gang med at etablere byggeplads. Den kommer til at ligge på areal langs “Alléen” og op mod den kommende byggelinie. Arbejdet skal holdes inden for de kommunale regler – det vil sige med tidligste start på arbejdet kl. 07.00 om morgenen og ikke arbejde i weekender). Det kan i helt særlige situationer gives dispensationer. Sker det vil kommunen  give orientering herom. Der bliver skiltet så trafik til og fra byggeplads føres via “busvejen” – uden om det central Ebberød.

Byggeriet vil stort set være magen til de etaper, som allerede er bygget. En tredjedel af bygningerne vil blive Bosteder for handicappede borgere til at supplere bosteder, som er bygget. Resten af bebyggelsen vil blive indrettet som almindeligt kommunalt plejehjem. Når byggeriet står klar vil bygningen “Piberødhus” på Sophie Magdalenes vej blive rømmet. Det er så planen at Piberødhus skal indrettes som “seniorbofællesskab”. Når vi ved mere om den proces, vil vi skrive ud om det.

MVH

GF-Ebberød/Keld Stattau