Print Friendly, PDF & Email

Fælleshusforeningen

Bestyrelse

Mette Hauggaard Jeppesen, BSV 58S, metteparadis@gmail.com
Forperson, Lisbeth Rask, lisbethrask1@gmail.com
Maja Nielsson, majanielsson@yahoo.dk
Gitte Fiege, g_stilling@hotmail.dk
Ellen Møller, vagn.moeller46@gmail.com

Formål

Fælleshusforeningen (FHF) har fire formål, nemlig at leje gymnastiksal, bevare Ebberøds unikke karakter, repræsentere medlemmer i spørgsmål om byfunktion og at eje og drive visse grunde og parkeringspladser. Det står beskrevet i FHF’s vedtægter.

Gymnastiksalen

FHF skal leje og eventuelt drive gymnastiksalen (fælleshuset) beliggende Biskop Svanes Vej 73 efter medlemmernes nærmere bestemmelse. I praksis lejer FHF Gymnastiksalen af Kriminalforsorgen og stiller gymnastiksalen til rådighed for sine medlemmer.

Bevare Ebberøds unikke karakter

FHF skal varetage medlemmernes interesse i at bevare Ebberøds unikke karakter. Derfor har FHF påtaleret i henhold til den gældende bevarelsesdeklaration. Konkret betyder det (1) at medlemmer skal indhente tilladelse fra FHF før de kan ændre forhold omkring især bebyggelse og bevoksning, der er omfattet af bevarelsesdeklarationen, og (2) at FHF kan påtale forhold, der ikke lever op til bevarelsesdeklarationens mål.

Grunde og parkeringspladser

FHF har nogle grunde og parkeringspladser i Ebberød, se de skraverede arealer på kort over Svaneparken:
kort 1,
kort 2,
kort 3,
kort 4.

I praksis samarbejder FHF med Grundejerforeningen om vedligeholdelse af FHF’s grønne arealer og om fjernelse af sne.

Havehusene

Derudover ejer FHF 9 havehuse, som den udlejer til medlemmer af foreningen, for nærmere omkring udlejning se Havehuse.

Medlemmer

Alle ejere af ejendomme i lokalplanens område 1, som har erhvervet deres ejendomsret fra Ejendomsaktieselskabet Svaneparken A/S eller via Søtoftegård A/S’s aftale med Frederiksborg Amt eller senere ejere af disse ejendomme, er pligtige medlemmer af Fælleshusforeningen. Andre ejere i foreningens geografiske område kan søge om optagelse.

Generalforsamling

FHF afholder generalforsamling en gang om året, hvor formand vælges, budget vedtaget og større beslutninger tages. Hold øje med nyhederne her på siden og i facebookgruppen.

Arkiv

For indkaldelser, formandsberetning og referat af generalforsamlinger se arkivet, der også indeholder årsregnskaber og bestyrelsesreferater. Gå til Fælleshusforeningens arkiv her.