Print Friendly, PDF & Email

Guide til godt naboskab

Fælleshusforeningen og Grundejerforeningen har i samarbejde med lederne fra Værsktederne, Bosteder og Plejehjem i Ebberød opdateret “guide til godt naboskab”, som fortæller lidt hvordan man kan møde og forstå de borgere i Ebberød, som på den ene eller anden måde har et handicap. Vi håber Guiden kan give godt indblik i de særlige vilkår disse borgere har og som jo indgår som en del af livet i Ebberødområdet.

Guide til godt naboskab

Vh

Fælleshusforeningen/Lisbet Rask              Grundejerforeningen/Keld Stattau