Print Friendly, PDF & Email

Orientering om afspærring af P-pladser ved hallen

Kriminalforsorgen har sendt denne orientering vedr. P-forhold ved hallen i næste uge.
I forbindelse med mødeaktivitet den 7. maj får vi en stor lastbil på besøg. Vi kommer til at afspærre x antal p-pladser ved hallen fra den 6. maj fra om eftermiddagen til den 7. maj sen eftermiddag.
Der vil blive opsat afspærring den 6. maj.
Vi har endvidere bedt DEAS om at de giver de nærmeste naboer i BSV 71 besked direkte om dette.
Vh
Bestyrelsen/Keld Stattau