Print Friendly, PDF & Email

Ukrainske flygtningefamilier i Piberødhus

Ukrainske flygtninge og Piberødhus
Til alles viden, så vil det i denne og de kommende uger blive aktuelt, at tage Piberødhus i brug til indkvartering af ukrainske flygtningefamilier. Der er tale om 15 ukrainere (7 kvinder og deres børn). Tendensen er fortsat, at nye ukrainske familier kommer hertil meget drypvis, mens andre vælger at tage tilbage igen. Ændrer situationen sig omkring Piberødhus, så vil vi igen orientere om det her FaceBook og på fællesforeningernes hjemmeside ud fra de oplysninger, vi løbende får fra kommunen.
Hvis der fra beboere skulle mere generelle spørgsmål omkring den kommende indflytning, så kan man kontakte: Trine Bjørn Christiansen på mail: tbch@rudersdal.dk.
Trine Bjørn Christiansen vil ligeledes i opstartsfasen være en del til stede i Piberødhus.
Vi byder de nye beboere velkommen, og håber de, trods den voldsomme situation de er bragt i, vil have det godt i den tid, de er her i Ebberød.
Bestyrelsen/Keld Stattau