Print Friendly, PDF & Email

Træfældning i Ebberød

Kære alle

I næste uge – tirsdag den 25. september – vil de to store birketræer på Biskop Svanes Vej ud for for BSV 62 blive fældet. Træerne er syge og så svækkede, at der er risiko for, at de kan styrte om – med fare for personer og bygninger.

Fældningen betyder, at alle P-pladser foran BSV 62 og BSV 60 IKKE må/kan benyttes fra tirsdag morgen den 25 september kl. 08:00 og til ud på eftermiddagen. Desuden vil Biskop Svanes Vej blive spærret for gennemkørsel i dele af tirsdagen.

Er der ønske om, at kunne afhente dele af de fældede træer, skal man kontakte Keld Stattau på mail. Afhentning skal ske samme dag som fældningen finder sted.

Mvh

Grundejerforeningen
Bestyrelsen/Keld