Print Friendly, PDF & Email

Asfaltarbejde afsluttet

Nu er asfaltarbejdet på Biskop Svanes Vej afsluttet – herunder er der etableret 3 nye bump, så der er skabt større sikkerhed omkring de to sving, som er på vejstykket. Der mangler endnu, at der bliver “revneforseglet” på vejstykket fra varmecentralen og om til Krummediget. Der skal også ske lidt efterarbejder på det stykke, der er asfalteret, bl.a. afstribningerne, som ikke er udarbejdet godt nok. Det skulle alt sammen ske i kommende uge, men ikke betyde afspærringer af vejen.

GF/bestyrelsen