Print Friendly, PDF & Email

Ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen 19. juni 1930 i caféen

Kære alle

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Fælleshusforeningen onsdag den 19. juni kl. 1930 i caféen. Der er 1 punkt på dagsordenen, hvilket er at stemme om forslaget:

at ophæve Fælleshusforeningen Svaneparken i henhold til vedtægternes §7 og videreføre Fælleshusforeningens aktiviteter og økonomi i Grundejerforeningen Ebberød, og at bestyrelsen bemyndiges til efterfølgende på vores ejendoms vegne at gennemføre den efterfølgende tinglysning af Fælleshusforeningens ophævelse.

Der er delt indkaldelse og fuldmagtsskabeloner ud til alle, og bestyrelsen opfordrer til at udfylde og aflevere fuldmagten, da forslaget kræver 2/3 flertal.

Mvh

Bestyrelsen