Print Friendly, PDF & Email

Sammenlægning af foreningerne

I dag har beboerne i Ebberød stemt for en sammenlægning af Grundejerforeningen og Fælleshusforeningen således Ebberød i fremtiden har én forening, nemlig Grundejer- og Beboerforeningen Ebberød. Vi vil gerne sige tusind tak for den store opbakning der var til at stemme forslaget igennem, ca. 80% var mødt op eller repræsenteret ved fuldmagter og samtlige stemte for forslaget. Nu skal beslutningen tinglyses og derpå starter det praktiske arbejde omkring sammenlægningen af matrikler, økonomi osv.
Endnu engang tak og vi ser frem til det fremtidige samarbejde i Grundejer- og Beboerforeningen.
Mvh
Grundejerforeningen og Fælleshusforeningen