Print Friendly, PDF & Email

Udsat: Ekstraordinær generalforsamling Fælleshusforeningen

Som tidligere nævnt så afstedkom Fælleshusforeningens generalforsamling en vedtægtsændring, således foreningen fremover vil kunne opløses jf. reglerne for vedtægtsændringer dvs. hvis 2/3 stemmer for en opløsning.
Vi varslede i den forbindelse en ekstraordinær generalforsamling den 22. maj, hvilket dog har vist sig urealistisk idet, vi skal have tinglyst vedtægtsændringerne før en afstemning om ophævelse af foreningen.
I hører nærmere når vi har en ny dato for ekstraordinær generalforsamling.
Mvh
Fælleshusforeningen